Community Blogs

Community Blogs

Discover how the GLOBE community is engaging in all things GLOBE through the community blog posts below.

Learn how to create a GLOBE community blog post

 


 

Asset Publisher


Blogs List


Od 5. do 7. listopada 2021. održan je Regionalni GLOBE sastanak i to po drugi puta u online okruženju. To je dalo priliku uključivanja većeg broja učenika i edukatora iz GLOBE škola, što je zbog putovanja i troškova mnogo teže ostvariti kad su sastanci uživo. Prvog dana GLOBE sastanka predstavile su se 4 hrvatske škole u okviru teme Dobrobit za okoliš: OŠ Valentin Klarin, Preko i OŠ Šime Budinića u Zadru, s prikazom pilotiramja projekta utvrđivanja prisutnosti mikroplastike u moru, zatim OŠ Dubovac s projektom "Tko je vidio krijesnice?" i OS Eugena Kumičića, Slatina s učeničkim ...


Posted in: Student Research Reports: STANDARD RESEARCH REPORT