Community Blogs
 

Included below is a feed of the latest blog posts created by the GLOBE Community. To view a tutorial on how you can create a blog click here KHÓA TẬP HUẤN MUỖI - HỢP PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GLOBE Giới thiệu chương trình GLOBE và khóa tập huấn Muỗi trên thế giới và Việt Nam Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), kể từ năm 2016, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc VAST đã trở thành cơ quan đại diện Việt Nam tham gia Chương trình GLOBE (Chương trình học tập và quan sát toàn cầu đem lại lợi ích cho môi trường) do NASA tổ chức. Theo đó, VNSC cam kết đồng hành cùng NASA và các nước trên thế giới thực hiện chương trình...


Posted in: Curriculum: Education Research Science and Math Technology STEM Event Topics: GLOBE Learning Expeditions GLOBE Science Topics: GLOBE Protocols News Topics: Training Primary Audience: Scientists Students Teachers Trainers Teacher's Guide: Investigation Area Documents » Tool Kit Protocol Specific Documents » Protocol Time Requirement » One Time