Initial Training/ Početno usavršavanje novih voditelja


Initial GLOBE training in 2 alternative modules: 1. Atmosphere & Land Cover & Phenology or 2. Water & Soil.

Početno ososobljavanje novih GLOBE voditelja u 2 alternativna modula, od kojih sudionici biraju 1. Atmosfera & Pokrov & Fenologija ili 2. Voda & Tlo.

Sudionici će dobiti opći uvod o programu GLOBE, vježbat će provedbu protokola za mjerenja i opažanja u odabranom području, vježbat će unos podataka te upoznati mogućnosti korištenja GLOBE baze podataka.


More >>


Event Topics: Workshops

Event origin: Croatia


Comments

Please log-in to post comments