Blogs

Povijesni razvoj zadarskih perivoja

U sklopu Eko – dana koje organizira naša škola GLOBE skupina 1b razreda istražila je POVIJESNI RAZVOJ ZADARSKIH PERIVOJA spojivši na taj način biologiju, ekologiju, povijest i GLOBE.

U Zadru tradicija podizanja perivoja i parkova postoji još iz doba Rimskog carstva. Cilj ovog istraživanja bio je osvijestiti važnost perivoja za život grada, jer su oni vrijedna prirodna, ali i kulturna i povijesna baština. Zanimalo nas je kada su nastali parkovi i perivoji našeg grada, a posljedica tog istraživanja je ova lenta vremena.

Uključeno je 8 perivoja na području grada Zadra, od kojih je 6 podignuto od 1800. – 1900. g, a nakon 1900. godine svega dva.

U 19 st. dva perivoja nastala su od 1827. – 1829. godine, a najveći broj, njih 5, podignuti su od 1865. – 1902. g. Zanimljivo je da je za vrijeme nastanaka ovih 7 perivoja Zadar bio pod austrijskom vlašću.

Zaključak: većina zelenih površina kao što su parkovi i perivoji smješteni su na poluotoku, dok se u ostalim dijelovima grada prednost daje urbanizaciji. Svijetli primjer je uređenje park šume Musapstan. Ovo istraživanje koristit će nam kod odabira perivoja u kojem ćemo započeti s fenološkim mjerenjima.

Rezultati našeg istraživanja izloženi su u obliku lente vremena i predstavljeni na radionici u Perivoju Vladimira Nazora 29.4.2022. godine u sklopu manifestacije EKO dani „Park – zeleno srce grada“, a kasnije je lenta vremena premještena na zid u učionicu biologije.

Razlika između parka i perivoja:

Riječ perivoj je starogrčkog podrijetla i označava visokokultivirani zeleni prostor, oblikovan ljudskom kreativnošću i elementima prirode, a uključuje zelenilo, ali i staze, opremu, jezero i sl. Park je pošumljeno zemljište u gradu ili izvan njega, namijenjeno odmoru i rekreaciji.

 

Slika 1. Predstavljanje istraživanja u Perivoju Vladimira Nazora

 

Slika 2. Na zidu učionice

 

More Blog Entries