ZAŠTO JE KRAPINICA U ZABOKU SVE ČIŠĆA? ( Why is the River Krapinica in Zabok getting cleaner?)

Student(s):Domagoj Gavranić, Marko Majstorović, Jana Prekratić
Grade Level:Upper Primary (grades 3-5, ages 8-11)
GLOBE Teacher(s):Snježana Turk
Contributors:Učiteljice: Snježana Turk, Milena Posavec, Silvija Mikša Lakuš; tvornica: tekstila Regeneracija, Hrvatske vode, Hrvatska poljoprivredna agencija, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Športsko ribolovno društvo
Report Type(s):International Virtual Science Symposium Report
Protocols:pH, Nitrates, Water Temperature
Presentation Poster: View Document
Optional Badges: Be a Collaborator, Be a Data Scientist
Language(s):
Date Submitted:01/13/2019

View Research Report

Radeći redovito hidrološka mjerenja na rijeci Krapinici po GLOBE protokolima i proučavajući podatke u zadnje četiri godine primijetili smo da je naša Krapinica sve čišća.
Naše istraživačko pitanje je: Što se promijenilo u ljudskom utjecaju na rijeku Krapinicu u razdoblju od 2013.do 2017.godine?
Pretpostavljamo da je uzrok tome sanacija kanalizacijskih otpadnih voda iz kućanstava, otpadnih voda iz industrijske proizvodnje u gradu Zaboku, te smanjenje površine obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Redovito smo jednom tjedno mjerili pH vode, nitrite i nitrate, koji su jedni od pokazatelja čistoće vode. Mjerili smo i temperaturu zraka i vode kako bi utvrdili njihov utjecaj na koncentraciju nitrita u vodi. Naše podatke uspoređivali smo s podatcima Hrvatskih voda.
Športsko ribolovno društvo iz Zaboka nam je potvrdilo da u Krapinici sada ima i kalifornijske pastrve i riječnog raka kojih još nedugo nije bilo u rijeci. Od uprave tvornice tekstila i tepiha Regeneracija saznali smo da otpadne vode recikliraju u svom pogonu kroz taložionicu, a koriste i kisele boje u prahu za bojanje materijala. Iz razgovora s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i javne potrebe grada Zaboka saznali smo da saniranje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda još uvijek nije riješeno u potpunosti na čitavom gradskom području, no uskoro se planira realizacija projekta koji obuhvaća ugradnju novih kolektora na cijelom području grada Zaboka. Od Hrvatske poljoprivredne agencije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dobili smo podatke o količini obradivih zemljišta na istraživanom području i zaključili da je većina sada pretvorena u livade i pašnjake.
Iz svega se može zaključiti da je čovjek u velikoj mjeri utjecao i još uvijek utječe na čistoću rijeke Krapinice i to u različitim segmentima. Time smo i djelomično potvrdili svoje pretpostavke.Comments

Please log-in to post comments

Poštovani Domagoj Gavranić, Marko Majstorović, Jana Prekratić
vaše istraživanje je cjelovito i zanimljivo. Posebno me veseli što ste uključili mnoge stručne službe, društva te imali kontinuitet mjeranja i opažanja. Vaše istraživanje ima pozitivan ishod na koji je u velikoj mjeri utjecaj imao čovjek. Neka Krapinica i dalje ostane čista. Nemam pitanja. Lijep pozdrav

Posted on 4/28/19 3:20 PM.