Community Blogs

Community Blogs

Discover how the GLOBE community is engaging in all things GLOBE through the community blog posts below.

Learn how to create a GLOBE community blog post

 


 

Asset Publisher

Filter By:

Blogs List


KHÓA TẬP HUẤN MUỖI - HỢP PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GLOBE Giới thiệu chương trình GLOBE và khóa tập huấn Muỗi trên thế giới và Việt Nam Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), kể từ năm 2016, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc VAST đã trở thành cơ quan đại diện Việt Nam tham gia Chương trình GLOBE (Chương trình học tập và quan sát toàn cầu đem lại lợi ích cho môi trường) do NASA tổ chức. Theo đó, VNSC cam kết đồng hành cùng NASA và các nước trên thế giới thực hiện chương ...


Posted in: Curriculum: STEM EDUCATION RESEARCH SCIENCE AND MATH TECHNOLOGY   Event Topics: GLOBE LEARNING EXPEDITIONS   GLOBE Science Topics: GLOBE PROTOCOLS   News Topics: TRAINING   Primary Audience: TEACHERS TRAINERS STUDENTS SCIENTISTS   Teacher's Guide: IN CLASS ACTIVITY (1 OR MORE PERIODS) TOOL KIT PROTOCOL INSTRUCTIONS