Blogs

Podsumowanie działalnosci uczniów w Programie GLOBE z okazji 50-lecia szkoły


Posted in: Curriculum: Language Culture and Arts Investigation Areas: Atmosphere Learning Activities: Atmosphere and Climate Primary Audience: Partners

Program GLOBE w naszej szkole Od 2003 roku Szkoła Podstawowa w Kotomierzu uczestniczy w międzynarodowym Programie GLOBE. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców, umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie...


Posted in: Curriculum: Science and Math GLOBE Science Topics: Climate Investigation Areas: Atmosphere Learning Activities: Atmosphere and Climate News Topics: Competitions Primary Audience: Students Teachers