GLOBE Projects

GLOBE Side Navigation

Gdje je izraženija kontinentalnost

Organization(s):OS Dragojle Jarnevic
Country:Croatia
Student(s):Magdalena Peroš, Dora Smiljanić, Lana Tomašić
Grade Level:Middle School (grades 6-8, ages 11-14)
GLOBE Teacher:Marija Šako
Contributors:nitko
Report Type(s):Standard Research Report
Protocols:Air Temperature, Precipitation
Language(s):Croatian
Date Submitted:09/22/2023
Prema stečenom znanju iz geografije o utjecaju brojnih klimatskih čimbenika na klimu Hrvatske, cilj nam je bio istražiti koliki je utjecaj Jadranskog mora i zapadnih vjetrova na klimu Nizinske Hrvatske. Zanimalo nas je hoće li na zapadu Nizinske Hrvatske biti izraženiji utjecaj Jadranskog mora i zapadnih vjetrova na klimu, a na istoku Hrvatske izraženiji utjecaj kopna na klimu. Time želimo potvrditi naša stečena znanja u školi da će na istoku Nizinske Hrvatske biti izraženija kontinentalnost. Koristili smo podatke prosječnih mjesečnih temperatura zraka i mjesečne količine oborina GLOBE škola u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine. Također smo raspolagali s podacima DHMZ-a srednjih dnevnih i srednjih mjesečnih temperatura zraka, te mjesečnih količina oborina u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine za gradove u kojima se nalaze GLOBE škole. Pretpostavke su bile da će biti viša vrijednost srednjih godišnjih temperaturnih amplituda zraka i manja godišnja količina oborina na istoku Nizinske Hrvatske u odnosu na zapad. Obradom podataka iz GLOBE škola i podataka iz DHMZ-a potvrdili smo hipotezu da je na istoku Nizinske Hrvatske izraženija kontinentalnost u odnosu na zapad Nizinske Hrvatske.Comments