GLOBE NEWS

GLOBE Side Navigation


Trening za nove GLOBE učitelje u Osijeku


Od 11. do 12. listopada 2018. održan je tečaj za nove učitelje/ voditelje Programa GLOBE. Trening je završilo ukupno 32 polaznika, koji su mogli birati hoće li za početak proći trening za atmosferske protokole ili za pokrov i fenologiju. 

Na seminaru su sudjelovali i učitelji koji su prije godinu dana prošli prvi trening, a sad su se dodatno osposobljavali za istraživanja vode i tla. U naprednoj su grupi sudjelovali i neki iskusni GLOBE učitelji, koji su novim kolegama prenosili svoja iskustva, ali su i sami osmišljavali istraživanja u kojima bi koristili protokole za tlo i vodu. Na tom je tragu uvrštena i edukacija za protokol za komarce, uz korištenje GLOBE Observer mobilne aplikacije koju je prošla i početna i napredna grupa. 

Predstavljene su aplikacije za unos podataka putem mobitela i kampanja Growapp, a primjena naučenog bila je moguća tijekom terenskog rada u parku prirode Kopački rit, drugog dana seminara, Ukupno je sudjelovalo više od 60 polaznika.

 

type: globe-news

News origin: CroatiaComments